ஆஸ்திரேலிய விசா முறை மாற்றம்: இந்தியர்களுக்கு அதிக பாதிப்பு
ஆஸ்திரேலிய விசா முறை மாற்றம்: இந்தியர்களுக்கு அதிக பாதிப்பு
மார்ச் 24,2018

35

மெல்போர்ன் : இந்தியர்கள் அதிகம் பயன் படுத்தும், விசா நடைமுறை, 457ஐ, ஆஸ்திரேலியா அரசு கைவிட்டது. அதற்கு மாற்றாக, பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் அடங்கிய புதிய விசா முறை அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.ஆஸ்திரேலியாவில் பணிபுரியும் ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement