வட கொரிய பிரச்னை:பேரழிவைத் தவிர்க்க போப் பிரான்சிஸ் வலியுறுத்தல்
வட கொரிய பிரச்னை:பேரழிவைத் தவிர்க்க போப் பிரான்சிஸ் வலியுறுத்தல்
ஏப்ரல் 30,2017

8

கெய்ரோ:வட கொரிய பிரச்னையால் அணு ஆயுதத்தால் ஏற்படக்கூடிய பேரழிவைத் தவிர்க்க வேண்டும் என போப் பிரான்சிஸ் வலியுறுத்தினார்.கெய்ரோவிலிருந்து தனது விமானத்தில் பயணம் செய்யும் போது போப் பிரான்சிஸ் வட கொரிய சிக்கலைத் தீர்க்க ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement