ஒலிம்பிக் தீபம் அணைந்ததா? ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திய அதிகாரி
ஒலிம்பிக் தீபம் அணைந்ததா? ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திய அதிகாரி
அக்டோபர் 17,2017

5

டோக்கியோ : கடந்த, 1964 முதல், அணையாமல் பாதுகாக்கப் பட்டு வந்த ஒலிம்பிக் போட்டி தீபம், ஜப்பானில், நான்கு ஆண்டுக்கு முன், அணைந்து, மீண்டும் ஏற்றப்பட்ட தகவல் அம்பலமாகி உள்ளது.ஒலிம்பிக் போட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் டார்ச்சில், ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement