அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் விதிமுறைகளில் மாற்றம்
ஜூலை 25,2017

மத்திய அரசின் அனைவருக்கும் வீடு திட்டத்தில், பயனாளிகளுக்கான தகுதி விதிகளில், சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு உள்ளன.நாட்டில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும், சொந்த வீடு கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், 'அனைவருக்கும் ...

Advertisement
Advertisement