பூ தூவ, கோலம் போட கொடுக்கும் பணத்தை வேட்பாளரின் செலவு கணக்கில் சேர்க்க உத்தரவு
பூ தூவ, கோலம் போட கொடுக்கும் பணத்தை வேட்பாளரின் செலவு கணக்கில் சேர்க்க உத்தரவு
டிசம்பர் 13,2017

19

ஆர்.கே.நகரில், பணத்தை வாரி இறைக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு, 'செக்' வைக்க, தேர்தல் கமிஷன் முடிவு செய்துள்ளது.அவர்கள் பிரசாரத்திற்கு செலவிடும் பணம் குறித்த அனைத்து விபரங்களையும், தேர்தல் பார்வையாளர்கள் திரட்டி ...

Advertisement
Advertisement