Advertisement
 
 
Advertisement
 
 
Advertisement
 
பதிவு செய்த நாள் : ஜூலை 19,2017 IST
பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த ரசாயனங்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து பயிர்களை பாதுகாக்கும் பூச்சிகளை பயன்படுத்தி, அழிக்கும் பூச்சிகளை ஒழிக்க வேண்டும். பூச்சிகளை தாக்கும் தன்மைக்கேற்ப இயற்கை எதிரிகளை ஒட்டுயிர், ஒட்டுண்ணி, இரை விழுங்கிகள் என வகைப்படுத்தலாம்.ஒட்டுயிர்வேறு ஒரு உயிரை சார்ந்து வாழ்வது. தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் தனது நிலைப்பு ..

பதிவு செய்த நாள் : ஜூலை 19,2017 IST
தென்னை மரங்களில் வரும் பாளைகளை (பூ) பதப்படுத்தி சீவினால் திரவமாக சொட்டி விடும். அது தித்திப்பான இயற்கை பானம். தென்னை மரங்களில் இருந்து வடிவது 'நீரா'. தென்னை பதநீர், தென்னை நீர் என பல பெயர்கள் உண்டு. மரத்தில் ஏறி, காய்ந்து போன பாளை கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். பின் பதநீர் வடியும் தகுதியுள்ள உருண்டு திரண்டு நீளமான பாளைகளை, கயிற்றால் சுற்றி இறுக கட்டி ஒரு ..

பதிவு செய்த நாள் : ஜூலை 19,2017 IST
நிழல் வலை கூடாரமானது மரம் அல்லது இரும்பு சட்டம் மூலம் வடிவமைக்கப்பட்டு மரம், இரும்பு, துகள் துாண்களை கொண்டு கட்டப்படுகிறது. இந்த நிழல் வலை கூடாரம், பிளாஸ்டிக் வலையினை கொண்டு மூடப்படுகிறது. நிகழ் வலை கூடாரமானது வெளிச்சம் மற்றும் வெப்பத்தினை பாதியாக குறைப்பதன் மூலம் வளிமண்டல வெப்பத்தினை குறைத்து பயிர்களுக்கு தேவையான தட்பவெப்ப நிலையை தருவதன் மூலம் காய்கறிப் ..

 
Advertisement