Advertisement
 
 
Advertisement
 
 
Advertisement
 
பதிவு செய்த நாள் : மே 23,2018 IST
தமிழகத்தில் நிலக்கடலை 2.17 லட்சம் எக்டேர் பரப்பளவில் பயிர் செய்யப்படுகிறது. எக்டேருக்கு 2 ஆயிரம் கிலோவாக இருந்த உற்பத்தி பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக 685 கிலோவாக குறைந்துள்ளது. உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் பயன் படுத்தாதது, தொழில்நுட்பங்களை சரியான நேரத்தில் கடைப்பிடிக்காதது, பூச்சி மற்றும் நோய்களுக்கு கட்டுப்படுத்துவதில் உள்ள சிரமங்கள் போன்றவை மகசூல் குறைவு காரணிகளாக ..

பதிவு செய்த நாள் : மே 23,2018 IST
நோயின் அறிகுறிகள்: சிலந்திகள் இலையின் அடிப்பரப்பில் இருந்து நுாலாம் படையினை உருவாக்கி அதனுள் இருந்து சாப்பிடும். இலையின் மேற்பரப்பில் மஞ்சள் நிறப்புள்ளிகள் இருக்கும். பின் சிவப்பாக மாறி விடும். தாக்கப்பட்ட இலைகள் வாடிவிடும். பூக்கள் உருவாவது குறைந்து விடும்.கட்டுப்படுத்தும் நுட்பம்: தாக்கப்பட்ட இலைகளை சேகரித்து அழிக்க வேண்டும். 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 1.5 மி.லி., ..

 
Advertisement