அனைவரிடமும் அன்பாயிருங்கள்!
ஜூலை 11,2010,
22:07  IST
எழுத்தின் அளவு:

நபிகள் நாயகம்(ஸல்) மொழிந்தார்கள்:
* ""படைப்புகள் அனைத்தும்
இறைவனின் குடும்பமாகும். படைப்புகளுக்கு நன்மை புரிபவரே இறை நேசத்திற்கு உரியவர்''
(நூல்: பைஹகி)
* மண்ணிலுள்ள மனிதர்களை நீங்கள் நேசித்தால்
விண்ணிலுள்ள இறைவன் உங்களை நேசிப்பான்.
(நூல்: திர்மிதி)
* நபிகள் நாயகம்(ஸல்): நீங்கள் அன்பு செலுத்தாதவரை இறை நம்பிக்கையாளர்களாக முடியாது.
* நபித்தோழர்கள்: நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அன்பு செலுத்துபவர்களாகவே உள்ளோம்.
* நபிகள் நாயகம்(ஸல்): அன்பு என்பது உங்கள்
உறவினர்கள் மீது மட்டும் செலுத்தப்படுவதல்ல. அன்பு அனைவர் மீதும் செலுத்தப்படுவதாகும்.
(நூல்: பத்ஹுல் பாரி)
* இறைநம்பிக்கையாளன் நேசத்தின் சிகரமாவான். மக்களை நேசிக்காதவனிடமும், மக்களால் நேசிக்கப்
படாதவனிடமும் எந்த நன்மையும் இல்லை.
(நூல்: பைஹகி)
* உங்களுக்கு விரும்புவதையே பிறருக்கும் விரும்பாத
வரையில் நீங்கள் உண்மையுள்ள இறைநம்பிக்கையாளர் ஆக முடியாது.
(நூல்: முஸ்னத் அஹமத்)
(வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் நூலில் இருந்து)

Advertisement
குரான் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement