சோம்பேறி என்ற பெயர் வாங்காதே!
ஜூலை 11,2010,
22:07  IST
எழுத்தின் அளவு:

* உயிர்கள் மீது கொள்ளும் கருணையே எல்லா தர்மங்களையும் விட
மேலானதாகும். ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தல், எளியோரின் வாழ்வை
உயர்த்துதல், கல்விக்கு வழிகாட்டுதல் போன்ற தர்மங்கள் உயர்வானவை என்பதை மாணவர்களுக்கு சிறுவயதிலேயே கற்பிக்க வேண்டும்.
* பெண்கல்வி மிகவும் அவசியமானது. பெண்ணுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்று பேசித் திரிந்து கொண்டிருப்
பதில் பயனில்லை. அதற்குரிய செயல்பாடுகளில் இறங்க வேண்டும்.
* ஒருவன் தனக்குத் தானே எப்போது நண்பனாகிறானோ, அப்போது தான் உலகம் முழுவதும் அவனுக்கு நட்பு உண்டாகும். தன்னை வெறுப்பவன் எந்தக் காலத்திலும் உயர்வு பெற முடியாது.
* சோம்பல் ஒன்று தான் மிகவும் இழிவானது. அதை சண்டாளத்தனம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். வேறு எந்தத் தொழில் செய்தாலும் அவர்களை அனைவருமே மேன்மக்கள் தான்.
* தர்மத்திற்கு உணவு அதர்மம் தான். அதனால், உலகில் தர்மம் இருக்கும் வரை அதர்மமும் இருந்தே தீரும். எப்போது அதர்மம் முற்றிலும் அழிந்து விடுமோ, அப்போது உலகில் தர்மமும் மடிந்து போய்விடும்.
-பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement