எழுபது முறை மன்னியுங்கள்!
அக்டோபர் 04,2010,
20:10  IST
எழுத்தின் அளவு:

* (தண்டிக்கும்) சக்தி பெற்ற நிலையிலும்
மன்னிப்பவரே இறைவனிடத்தில்
கண்ணியத்திற்குரியவர். (நூல்:பைஹகி)
* இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் உள்ள
மனிதர்களின் மிகச் சிறந்த பண்புகள் இவையே: உறவை முறிப்பவர்களுடன்
உறவைத் தொடர்தல், ஏமாற்றுபவர்களுக்கு உதவுதல், அநீதி இழைப்பவர்களை மன்னித்தல். (நூல்: பைஹகி)
* ஒரு நாளைக்கு எழுபது முறை பணியாட்களை
மன்னியுங்கள்.
* இறைவன் கூறுகின்றான்: நீங்கள் அவர்களுடைய
(மனைவி, பிள்ளைகள்) செயல்களைச் சகித்துப்
புறக்கணித்து விடுவீர்களானால், மேலும், அவர்களை மன்னிப்பீர்களானால் திண்ணமாக இறைவன் பெரும் மன்னிப்பாளனாகவும், கருணைமிக்கவனாகவும்
இருக்கின்றான்.  (திருக்குர்ஆன்64:14)
* (தவறு செய்பவர்களை) மன்னித்துவிட
வேண்டும். பொறுத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும்.
இறைவன் உங்களை மன்னிக்க வேண்டுமென
விரும்புவதில்லையா என்ன?  (திருக்குர்ஆன்24:22)
(வேதவரிகளும் தூதர்
மொழிகளும் நூலில் இருந்து)  


Advertisement
பைபிள் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement