யாரையும் பயமுறுத்தாதே!
நவம்பர் 02,2010,
20:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* பல்புகள் வேறானாலும் அவற்றில் பாயும் மின்சாரம் ஒன்றே. அதைப்போல் நாடுகள், உடல்கள், உணர்வுகள் இவையெல்லாம் வேறு வேறாயினும், ஆத்ம தத்துவம்
மட்டும் அனைத்து மக்களுக்கும்
ஒன்றேயாகும்.
* சத்தியம், தர்மம், தியாகம் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றி நடப்பவனே உயர்ந்த மனிதன். சத்தியத்தை
இனிமையாகவும் முழுமையாகவும் பேசுங்கள். உங்கள் பேச்சு, மற்றவர்களது உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி
விடுவதாக அமையக்கூடாது.
* அநியாயம், பொய்மை, அதர்மம் இவற்றால்
குழப்பப்பட்டு இன்றைய உலகம் தத்தளிக்கிறது. சரிந்து வரும் மனித உயர்குணநலன்களை மீட்டு வந்து நிலைநாட்ட இளைஞர்களால் மட்டுமே முடியும்.
* பாதுகாப்பாகவும், பத்திரமாகவும், அமைதியாகவும், வளமாகவும் இருக்க வேண்டுமானால் உங்கள்
நடத்தையும், ஒழுக்கமும் நல்லதாக இருக்க வேண்டும்.
* மனிதர்கள் பயப்படக்கூடாது. "நானும் பயப்பட
மாட்டேன், பிறரையும் பயப்படச் செய்யமாட்டேன்' என்று உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
-சாய்பாபா 

Advertisement
சத்யசாய் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement