வேலை வணங்குவதே வேலை
நவம்பர் 02,2010,
20:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* முருகனின் வீரத் திருவிழிப் பார்வையும், வெற்றிவேலும், மயிலும் நம்மை முன்னின்று எப்போதும் காப்பாற்றும்.
* தோகைமயிலில் பவனி வரும் கந்தனின் அருளைப் பெற அவருடைய வேலை நாளும் வணங்குவது நமது வேலையாகும்.
* மண்ணும், காற்றும், சூரியனும், சந்திரனும் உன்னையும், என்னையும் சூழ்ந்து நிற்கும்
உயிர்களும், நீயும் நானும் தெய்வமென்று வேதம் கூறுகிறது. இவை தான் தெய்வம். இதனைத் தவிர வேறு தெய்வமில்லை.
* மாறுதல் என்றால் அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் மாற்றிவிடுவது என்று அர்த்தமில்லை. நல்ல அர்த்தமுள்ள அம்சங்களை வைத்துக் கொண்டு பயனில்லாத கெட்ட அம்சங்களை மாற்ற வேண்டும்.
* உடலை நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டும்.
அது எப்போதும் நாம் சொன்னபடி கேட்க வேண்டும். அது சொன்னபடி நாம் கேட்கலாகாது.
* சேமத்துடனும் செழிப்புடனும் ஊர் இருந்தால்
தான் வியாபாரம் செழிக்கும். வியாபாரத்துக்கு
மகிமை வர வேண்டுமானால் ஊருக்கே ஒரு மகிமை வரவேண்டும்.
-பாரதியார்
 

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement