எல்லாப்புகழும் இறைவனுக்கே!
நவம்பர் 25,2010,
00:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* எல்லாப் புகழும் அனைத்துலகிற்கும் அதிபதி ஆகிய இறைவனுக்கே
உரியதாகும். அவன் மாபெருங்
கருணையாளனாகவும், தனிப்பெருங் கிருபையாளனாகவும், இறுதித்தீர்ப்பு நாளின் அதிபதியாகவும் இருக்கின்றான்.
* எங்களுக்கு நீ (இறைவன்) நேரான வழியைக்
காண்பித்தருள்வாயாக! (அவ்வழி) எவர்களுக்கு நீ அருள் புரிந்தாயோ அவர்களின் வழி; உன்னுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகாத மற்றும் நெறிதவறிப்
போகாதவர்களின் வழி.
* வானங்கள் மற்றும் பூமியைப் படைத்திருப்பதும்,
உங்கள் மொழிகளும், உங்கள் நிறங்களும்
மாறுபட்டிருப்பதும் அவனுடைய சான்றுகளில்
உள்ளவையே! திண்ணமாக, இவற்றிலெல்லாம்
அறிவுடையோருக்கு நிறையச் சான்றுகள் உள்ளன.
* உங்களுக்கு முன் பல்வேறு காலகட்டங்கள் கடந்து
சென்றிருக்கின்றன. பூமியில் சுற்றித்திரிந்து
பொய்யர்களின் இறுதி முடிவு என்னவாயிற்று
என்பதைப் பாருங்கள்.
* இஸ்லாம் என்ற சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிதல், அமைதி என்று பொருள். இறைவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அமைதி
கிட்டும் என்பதே அதன் கருத்தாகும்.
-வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் நூலில் இருந்து
 

Advertisement
குரான் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement