பரிகாரத்தை விட உயர்ந்தது எது?
நவம்பர் 25,2010,
00:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* குழந்தையாகவே இருக்க வேண்டும் என்று உபநிஷதம் கூறுகிறது. காரணம் குழந்தைப்பருவம் கபடம் இல்லாததுடன்,
கடவுளுக்கும் ஒப்பானதாகும்.
* இறைவனை நினைத்துச் செய்யும் எந்தச் செயலுக்கும் பயன் உண்டு. அறியாமல் செய்தால் அதற்கும் பலன் உண்டு,
* பழைய தவறுகளுக்கு பரிகாரம் தேடுவதை விடப்
புதிதாக தவறேதும் செய்யமால், பாவம் செய்யாமல் வாழ வேண்டும்.
* ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் இறைவன் குடி
கொண்டுள்ளார். ஒருவரை வணங்கும் போது
இறைவனை வழிபடுவதாக அர்த்தமாகிறது.
* அன்பு அனைவரிடமும், பொறுமை தப்பு
பண்ணுகிறவனிடமும், பொறாமையின்மை நம்மை விட உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறவனிடமும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
* பொருள் சேர்ப்பதிலும், அலங்காரம் செய்வதிலும்
தற்காலிக இன்பம் கிடைக்கலாம். ஆனால், உள்ளத்துக்கு நிறைவான ஆனந்தம் அன்பு செலுத்துவதிலேயே
இருக்கிறது.
-காஞ்சிப்பெரியவர் 

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement