அறநூல்களைப் படியுங்கள்
ஜனவரி 04,2011,
20:01  IST
எழுத்தின் அளவு:

*நற்பண்புகள் கொண்ட வாழ்க்கை மிகவும்
முக்கியமானது. இறைப்பணியாக நமது வாழ்க்கையை
மேற்கொண்டு தன்னம்பிக்கையுடன்
செயல்பட வேண்டும்.
* பஞ்ச பூதங்களால் ஆன இயற்கை
இறைவனின் சொரூபமாக விளங்குகிறது. அதன் தூய்மையைக் கெடுத்தால்,
நம்முடைய ஐம்புலன்களின் தூய்மை
பாழடைவதுடன் மனமும் மாசடையும். இயற்கையைப் பாதுகாத்தால் இறைவனை
வழிபட்டவர்களாவோம்.
* அறவழி நூல்களைப் படிப்பதும், அனுபவம் மிக்கவர்
களுடன் பழகுவதும், ஆண்டவனிடத்தில் முழு
நம்பிக்கை வைப்பதும், அவதார புருஷர்களின்
உபதேசத்தைப் பின்பற்றுவதும், பக்தி மார்க்கத்தில் வெற்றி கிடைக்க உதவி செய்யும்.
*ஒரு தெய்வ உருவத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துக்
கொள்ளுங்கள். பிறகு அதையே திரும்பத் திரும்ப
எண்ணிப்பாருங்கள். உங்கள் நினைவிலும் வாக்கிலும்
மீண்டும், மீண்டும் அந்தத் தெய்வ உருவமும், நாமமும் வரும். அதுவே மனதுக்கும், நாவிற்கும் இனிமை
இருக்கும்.
-சாய்பாபா

Advertisement
சத்யசாய் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement