பணம் மட்டுமே வாழ்க்கையல்ல!
ஜனவரி 12,2011,
19:01  IST
எழுத்தின் அளவு:

* ஒரு செயலைத் தொடங்கும் முன்பு,
அதனால் உண்டாகும் பயனை எண்ணி செயல்பட வேண்டும்.
* ஒருவனுக்கு சிறப்பு தருவது இனமோ, மதமோ, ஜாதியோ அல்ல. அவன் செய்யும் செயல் மட்டுமே சிறப்பைத் தருகிறது.
* படிப்பு பண்பைத் தருவதுடன்,
வாழ்வையே மாற்றும் வகையில் உள்ளது.
* ஒரு மனிதனை மனிதன் ஆக்குவது கல்வி. அவனை
நல்வழிப்படுத்துவது கல்வி. அவனை ஒழுக்க சீலனாய்
மாற்றுவதும் கல்வியேயாகும்.
* நாம் பிறர்க்கு உதவி செய்யவும் படைக்கப்
பட்டிருக்கிறோம். கைகள் வாங்குவதற்கு மட்டுமல்ல, கொடுப்பதற்காகவும் தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது.
* பணம் வாழ்விற்குத் தேவை. ஆனால், பணமே
வாழ்க்கையல்ல என்பதை உணரவேண்டும்.
* குழந்தைகளை பெற்றால் மட்டும் போதாது, பெற்று வளர்த்து, சான்றோன் ஆக்குதலே தந்தையின் கடமை.
* உள்ளத்தில் அன்பு நிறைந்தால், உதட்டில் இனிமையான சொல் பெருகும். இதனால் புன்னகை பூக்கும், மகிழ்ச்சி பெருகும். இன்பம் கூடும், வாழ்வு இனிதாகும்.
- திருவள்ளுவர்
(இன்று திருவள்ளுவர் தினம்)

Advertisement
திருவள்ளுவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement