பலன் தருவது அவனே!
பிப்ரவரி 04,2011,
00:02  IST
எழுத்தின் அளவு:

* சத்தியம் என்றால் வாக்கும், மனசும்
ஒன்றுபடுவது மட்டுமல்ல. நல்ல மனசிலே தோன்றுகிற நல்ல எண்ணங்களை வாக்கில் சொல்வதே சத்தியம். நல்ல விளைவுகளை உண்டாக்குவதே சத்தியம்.
* இறைவனை நினைத்துச் செய்யும்
எந்தக் காரியத்துக்கும் பயன் உண்டு.
அறியாமல் செய்தால் கூட அதற்கும் பயன் உண்டு.
* நாம் நிலையாக நிற்க வேண்டுமானால் அசையாத
ஒன்றைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்கிறோம்.
அதேபோல் மனம் தியானத்தில் நிலைத்து நிற்க
வேண்டுமானால், அசையாத மரக்கட்டை போன்ற
பரம்பொருளை நினைத்துக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
* ஒவ்வொரு மனிதனிலும் ஈஸ்வரன் தான் குடி
இருக்கிறார். ஒருவரை நமஸ்கரிக்கும் போது அந்த
ஈஸ்வரனையே வழிபடுவதாகத் தான் அர்த்தம்.
* பாவ சிந்தனைகளைப் போக்கிக் கொள்ளப் புண்ணியமான நினைப்புகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
* நீ தர்மங்களைச் செய்தால் பலன் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். பலன் கொடுக்க வேண்டியது
ஈஸ்வரன் வேலையாகும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement