மகிழ்ச்சி நிழலாய் தொடரட்டும்
பிப்ரவரி 04,2011,
00:02  IST
எழுத்தின் அளவு:

* உடல், மனம், நாக்கு இம்மூன்றையும் அடக்கி வாழும் அறிவாளிகளே
உண்மையான அடக்கம் கொண்டவராவர்.
*வாய்மையை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அதில் நம்பிக்கை
கொள்ளுங்கள். அதன் இனிமை கசப்பானது என்று கருதினாலும் அதை உறுதியாக
நம்புவதை மட்டும் கைவிடாதீர்கள்.
* தூய்மையான எண்ணத்துடன் ஒருவன் பேசினாலும் செயல்புரிந்தாலும், அவனை விட்டு விலகாத நிழல் போல, மகிழ்ச்சி அவனைப் பின் தொடர்ந்து செல்கிறது.
* போரில் ஆயிரம் பேரை அழித்து வெல்பவனை விட
தன்னைத்தானே அடக்கி வென்றவனே உயர்தரமான வெற்றியாளன்.
*புதிதாய்க் கறந்த பசும்பாலைப் போல பாவச் செயல்கள் உடனேயே புளிப்பாக மாறிவிடுவதில்லை.
நீறுபூத்த நெருப்பைப் போல உள்ளூரக் கனன்று
கொண்டேயிருந்து மனிதனைப் பற்றுகிறது.
* அறிவுக்கூர்மையும், நேர்மையும் உறுதிப்பாடும்
உள்ளவராய் உங்களோடு ஒத்துப்போகக் கூடிய
ஒரு துணை கிடைத்தால் அவரை வழித்துணையாய்க் கொண்டு, அவரைப் பின்பற்றிச் செல்லுங்கள்.
- புத்தர்

Advertisement
புத்தர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement