ஜென்மம் முழுக்க படியுங்கள்
பிப்ரவரி 12,2011,
23:02  IST
எழுத்தின் அளவு:

* சமூகப்பணியையும், தெய்வப்பணியையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். ஒன்றை விட்டு ஒன்றைச் செய்வது சரியல்ல. தெய்வத்தின் ஒப்புதலுடன் தான் தேசப்பணியைச்
செய்ய வேண்டும்.
* நம்முடைய சாஸ்திரங்கள், புராணங்கள் தாய் மொழியிலும் சமஸ்கிருதத்திலும் இருப்பதற்குக் குறைவே இல்லை. அவற்றில்
ஒரு ருசியை ஏற்படுத்திக் கொண்டால், நாளெல்லாம் படித்தாலும் போதாமல், ஜென்மம் முழுவதும் படித்துக் கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம்.
* ஒரு கணவன் கற்க வேண்டியதைக் கற்று முடிந்தவுடன், உலகத்தில் தர்மங்களை செய்ய பத்தினி என்ற துணையை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவளுடன் இணைந்து
நற்பணிகளைத் தொடர வேண்டும்.
* பூர்வ ஜென்மங்களில் வினையை விதைக்கிறோம், அதற்கு இறைவன் தருகிற பலனை, கஷ்டத்தை
இப்போது அறுவடை செய்கிறோம்.
* பிறருக்கு உதவி செய்வதற்காக சொந்த விஷயத்தில்
சிக்கனமாய் இருக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த
கொள்கையை கடைபிடித்தால் புண்ணியத்துக்குப்
புண்ணியமும், நிம்மதியும் கிடைக்கிறது.
- காஞ்சிப்பெரியவர்


Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement