நல்ல எண்ணம் வேண்டும்
பிப்ரவரி 12,2011,
23:02  IST
எழுத்தின் அளவு:

* உண்மையைப் பேசுங்கள், கேட்பவர்
களுக்கு இயன்றதைக் கொடுங்கள், இந்த இரு வழிகளாலும் ஒருவன் இறைவனின் சந்நிதியை அடையலாம்.
* எதிர்ப்பும் தடையும் இருந்தால் தான்
மனிதன் விரைந்து முன்னேறுவான்,
காற்றாடி காற்றை எதிர்த்துத்தான் மேல் எழும்புகிறது.
* கோபத்தை நயத்தால் வெல்ல வேண்டும், தீமையை
நன்மையால் வெல்ல வேண்டும், பொய்யினை உண்மையால் வெல்ல வேண்டும்.
* சந்தனக்கட்டை, மல்லிகை முதலியவற்றின் மனம்
காற்றின் எதிர்த் திசையில் செல்வதில்லை, ஆனால்,
நல்லவர்களின் புகழ் மணமோ சூறைக் காற்றையும் எதிர்த்துக் செல்கிறது.
* தூய்மையான எண்ணத்துடன் ஒருவன் செயல்பட்டால், அவனை விட்டுவிலகாத நிழல் போல, மகிழ்ச்சி
அவனைப் பின் தொடர்ந்து செல்கிறது.
* மரியாதையுணர்வு, அடக்கம், மனதிருப்தி, நன்றி,
நல்ல அறிவுரைகளைக் கேட்டல் இவையே சிறந்த அதிர்ஷ்டத்தை தரும் குணங்களாகும்.
* நன்றாக கட்டப்பட்ட வீட்டில் மழை நீர் நுழைவதில்லை, அதுபோல் நல்ல உள்ளத்தில் ஆசை நுழைவதில்லை.
- புத்தர்


Advertisement
புத்தர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement