இறைவன் கருணையுள்ளவன்
பிப்ரவரி 22,2011,
19:02  IST
எழுத்தின் அளவு:

* எல்லாப் புகழும் அனைத்துலகிற்கும் அதிபதி ஆகிய இறைவனுக்கே
உரியதாகும். அவன் மாபெருங்
கருணையாளனாகவும், தனிப்பெருங் கிருபையாளனாகவும், இறுதித்
தீர்ப்பு நாளின் அதிபதியாகவும்
இருக்கின்றான்.
* உங்கள் இறைவன் ஒரே இறைவன் தான்; அளவிலாக் கருணையும் இணையிலாக் கிருபையும்
உடையோனாகிய அவனைத் தவிர வேறு இறைவன் இல்லை; (இந்த உண்மையை அறிந்து கொள்ள சான்று வேண்டுமாயின்)
* மனிதர்களைப் படைத்து வாழ்வாதாரம் வழங்கியதோடு நின்றுவிடாமல், தன் தூதர்கள் வாயிலாக அவர்களை நேர் வழியில் செலுத்தும் பொறுப்பையும் இறைவனே ஏற்றுக் கொண்டான். நேர்வழியை அருள்வதும் இறைப்பண்புகளில் ஒன்றாகும்.
* உங்களின் இறைவன் கருணை பொழிவதைத் தன் மீது கடமையாக்கிக் கொண்டுள்ளான். உங்களில் எவரேனும் அறியாமையால் ஒரு தவறைச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதற்காக மன்னிப்புக்கோரி, மேலும் தன்னைத் திருத்திக் கொண்டால் திண்ணமாக இறைவன் (அவரை)
மன்னித்து விடுகின்றான்; மேலும் அவருடன்
இரக்கத்தோடு நடந்து கொள்கின்றான்.
வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் நூலில் இருந்து


Advertisement
குரான் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement