பொறுமையைச் சம்பாதியுங்கள்
பிப்ரவரி 22,2011,
19:02  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தனக்கோ, பிறருக்கோ துன்பம்
விளைவிக்கத் தக்க செய்கை பாவமாகும், பிறருக்கு இன்பம் விளைவிப்பதே
புண்ணியம்.
* பிறருடைய சொத்தை அபகரிக்க வேண்டும் என்று மனதில் நினைத்த நேரத்திலேயே
ஒருவன் கள்வனாகிறான். கள்வனுக்குரிய தண்டனை அவனுக்கு மனிதனால் விதிக்கப்படா
விட்டாலும் கடவுளால் அவசியம் விதிக்கப்படும்.
* பொறுமை இல்லாதவனுக்கு வியாபாரம், தொழில்
முதலியவற்றில் வெற்றி குறைகிறது. அவனுடைய லாபம் அனைத்தும் குறைந்து கொண்டே இருக்கும்.
இதனால் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த குணமான
பொறுமையை சம்பாதிக்க கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
* சுதந்திரக் கொள்கை உடையவன், தன் ஆத்மாவைத் தவிர்த்து மற்றெல்லாவற்றையும் இழந்து விடச்
சித்தமாயிருக்க வேண்டும்.
* விடுதலையே இன்பத்திற்கு வழி, விடுதலை பெற்றவர் வறுமை நீங்கி பெருஞ்செல்வம் அடைகின்றனர்.
மெலிவும், நோயும் நீங்கி வலிமையும் உறுதியும்
பெறுகின்றனர். சிறுமை நீங்கிப் பெருமை காண்கின்றனர். துன்பங்கள் நீங்கி இன்பம் எய்துகின்றனர்.
- பாரதியார்


Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement