உனக்கு நீயே நண்பன்
மார்ச் 02,2011,
22:03  IST
எழுத்தின் அளவு:

* உண்மையான தெய்வபக்தி இருந்தால் மனோதைரியம் உண்டாகும். மனோ தைரியம் இருந்தால் உண்மையான தெய்வ பக்தி உண்டாகும்.
* பிறருடைய சொத்தை அபகரிக்க வேண்டும் என்று மனதில் எண்ணிய உடனேயே திருடனாகி விடுகிறான். திருடனுக்குரிய தண்டனை அவனுக்கு மனிதர்களால் விதிக்கப்படா விட்டாலும், கடவுளால் அவசியம் விதிக்கப்படுகிறது.
*  திறமைகளைப் பயன்படுத்துவதனால் மக்களுக்கு வலிமை உண்டாகிறது.
* ஒருவன் தனக்குத்தானே நட்பாகிவிட்டால் உலகம் முழுவதும் அவனுக்கு நட்பாகிவிடுகிறது.
 * நம்முடைய விருப்பப்படி உலகம் நடப்பதில்லை, தெய்வத்தின் விருப்பப்படியே இயங்குகிறது. எனவே, உனது பணிகளை தெய்வத்திடம் ஒப்படைத்து விடு.
* உள்ளத்திலே நேர்மையும் தைரியமும் இருந்தால் கை தானாகவே நேரான எழுத்தை எழுதும். தைரியம் இல்லாவிட்டால் வசனம் தள்ளாடும், சண்டி மாடு போல ஓரிடத்தில் வந்து படுத்துக் கொள்ளும், அதன் வாலைப் பிடித்து எவ்வளவு திருகினாலும் எழுந்திருக்காது.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement