தீயவருக்கும் நன்மை செய்யுங்கள்
மார்ச் 10,2011,
12:03  IST
எழுத்தின் அளவு:

* விரதம் இருப்பவர்களுக்கு மனவுறுதி இருக்கிறதா என்பதை சோதிக்க இயற்கைத் தெய்வம் பல சங்கடங்களை அளிக்கும், அந்த சங்கடங்களை உதறியெறிந்துவிட்டு விரதத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். விரதத்தை கைவிட்டால் அவமானம் ஏற்படும்.
* தர்மத்தாலும், கருணையாலும் கிடைக்கும் வெற்றியே நிலையானது. இதனை அறியாதவர் உலக சரித்திரத்தையும் இயற்கையின் விதிகளையும் அறியாதவராகிறார்.
* அதர்மத்தை தர்மத்தால் வெல்ல வேண்டும், தீமையை நன்மையால் தான் வெல்ல முடியும்.
* விவேகம் உள்ளவனே உலகில் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற தகுதியுள்ளவன்.
* தெய்வத்தை நம்பி, நாம் எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் இருந்தால் தெய்வமும் பேசாமல் பார்த்துக்கொண்டு தான் இருக்கும். மாறாக, நாம் ஒரு செயலில் ஊக்கம் வைத்து முயற்சித்தால், அந்த வேலைக்கு எப்படியாவது ஒரு முடிவை தெய்வம் காட்டும்.
* மனதை தீய நெறியில் செல்லவிடாமல் தடுக்க மிகவும் சுருக்கமான உபாயம் அதனை நன்னெறியில் செலுத்துவதாகும்.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement