உங்கள் அன்றாடக் கடமை
ஏப்ரல் 10,2011,
14:04  IST
எழுத்தின் அளவு:

* புத்தாண்டில் ஒருவர் புதிய முறையில் வாழ்க்கை துவங்கவும், இறைவனுடன் ஐக்கியம் ஆகவோ, சேவை மூலமாக
தன்னுணர்வை விரிவடையச் செய்யவோ ஒரு புதிய காலடி எடுத்து வைத்தால், இந்த விழாக் கொண்டாட்டம் கருத்துப்பொருளும் உட்சிறப்பும் பெறுகிறது.
* புத்தாண்டில் பக்தி சிரத்தையுடன் சேவையில் ஈடுபடுவதால் ஆனந்தத்தைச் சம்பாதித்து ஆனந்தத்திலேயே நிலைபெறலாம். சாப்பிடுவது, தூங்குவது போன்று பிறருக்கு சேவை செய்வதையும் உங்கள் அன்றாடக் கடமைகளில் ஒன்றாகக் கொள்ளுங்கள்.
* புத்தாண்டை புதிய யுகம் துவங்கும் நாள் என்ற பொருளில் அழைத்தாலும் காலத்தின் விரிவு, அதன் வேகம், வாழ்க்கையில் பகிர்ந்து கொள்ளும் குறுகிய காலக்கணக்கு அதனைச் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவது எவ்வாறு என்பது பற்றி தியானிக்க ஒரு தகுந்த வாய்ப்பு.
* இறைவனின் அருளைப் பெறும் நோக்குடன் மட்டுமே சேவை செய்ய வேண்டும். பிறரிடமிருந்து எந்த வெகுமதியையும் எதிர்பார்த்து வேலை செய்யக்கூடாது.
- சாய்பாபா

Advertisement
சத்யசாய் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement