உன்னை நீயே ஆய்வு செய்!
ஏப்ரல் 19,2011,
10:04  IST
எழுத்தின் அளவு:

* செய்யும் செயல்களை எல்லாம் கடவுளுக்கு செய்யும் செயல்களாகக் கருதி செயல்படுபவர்களின் மனம் கோயில். அங்கு எப்போதும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலைத்திருக்கும்.
* ஆற்றலைப் பெற வேண்டுமானால், மனதில் எப்போதும் ஆற்றலைப் பற்றிய எண்ணமே இருக்க வேண்டும். எண்ணத்தாலும், சொல்லாலும், செயலாலும் ஆற்றல் பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
* உன்னை நீயே இரக்கமின்றி ஆய்ந்து பார்ப்பாயாக. உன் தவறுகள் கண்ணுக்குப் புலப்படும். அப்போது நீ பிறரிடம் பரிவோடும், இரக்கத்தோடும் நடந்து கொள்வாய்.
* தனிமையை விரும்புவது அறிவைத் தேடுவதற்கான அறிகுறி. ஆனால், கூட்டத்தின் மத்தியிலும், போர்க்
களத்திலும், கடை வீதியிலும் தொடர்ந்து தனிமையை விட்டு விலகாமல் இருக்கவும் கற்றுக் கொள்ளவேண்டும்.
* துன்பம் நம்மைத் தகுதி உடையவராக மாற்றுகிறது. வேதனையே வலிமையின் கதவுகளைத் திறக்கும்
திறவுகோல்.
- அரவிந்தர்

Advertisement
ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement