அன்புதான் நிலைத்து நிற்கும்
மே 03,2011,
08:05  IST
எழுத்தின் அளவு:

* மனத்தாலும், வாக்காலும், உடம்பாலும், பணத்தாலும் நல்ல செயல்களைச் செய்ய வேண்டும். இதற்கு நம்மிடமுள்ள பணம் எப்போதும் நம்முடையதல்ல என்ற நினைவு முதலில் இருக்க வேண்டும்.
* துணியும், உடம்பும், வீடும் அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் போதாது. மனம் அழுக்கு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
* மனம், வாக்கு, உடம்பு ஆகியவற்றால் செய்யும் செயல்அனைத்தும் தர்மங்களாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய பணத்தை தர்மமாகிய நோட்டாக மாற்றிக் கொண்டால் தர்மம் எந்தக்காலத்திலும் செல்லும்.
* அன்பு செலுத்தாமல் வாழ்ந்தால் ஆனந்தம் இல்லை. அன்பினால் பிறரை மாற்றுவது நமக்குப் பெருமை. அதுதான் நிலைத்தும் நிற்கும்.
* அதிகமாகப் பொருள்களைத் தேடிப் போவதால் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்துவிடாது. உண்மையில் வாழ்க்கைத்தரம் என்பது வெளி பொருட்களின் பெருக்கத்தில் இல்லை. தரமான வாழ்க்கை மனநிறைவோடு இருப்பதாகும்.
* நாம் செய்யும் தர்மத்திற்கு பலன் கொடுக்க வேண்டியது ஈஸ்வரனின் வேலையாகும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement