நல்லதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள்
மே 17,2011,
10:05  IST
எழுத்தின் அளவு:

* நல்லது செய்தால் இறைவன் நமக்கு கைகொடுப்பார். குறிப்பாக கை, கால், கண்களை வழங்கிய இறைவன்,
சிந்திப்பதற்கு புத்தியும் வழங்கியுள்ளார். சக்தியும், புத்தியும் இருப்பதற்குள் நல்ல செயல்களை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்.
* ஆசைக்கு மேல் ஆசை, தேவைக்கு மேல் தேவை என்று பறக்க வேண்டியதில்லை, அப்படி மற்றவர்களைப் பறக்காமல் இருக்கச் செய்வதற்காக நாமும் எளிமையாக வாழ வேண்டும்.
* பேச்சு, எண்ணம், செய்கை, உணவு, உடை, செலவு இவற்றை, வாழ்க்கைக்கு தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர விரயம் செய்யக்கூடாது.
* குடும்ப பொறுப்புகளைக் கூடிய விரைவில் குறைத்துக் கொண்டு, அதற்குப் பதிலாக பொதுமக்களுக்காக பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொண்டு புண்ணியம் சம்பாதிக்க வேண்டும்.
* வாழ்க்கையில் கட்டுப்பாடு இருந்தால் தான் ஒழுக்கத்தோடு முன்னேற முடியும். கட்டுப்பட்டு நடப்பதற்கு அடக்கம் முதலில் வேண்டும். அகங்காரம் போனால் தான் அடக்கம் வரும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்
(இன்று காஞ்சிப்பெரியவர் அவதார தினம்)

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement