கடவுளுக்காக காத்திருங்கள்
மே 31,2011,
10:05  IST
எழுத்தின் அளவு:

* நிலையில்லாச் செல்வத்தில் நம்பிக்கை வைக்காமல் வாழ்வில் நிறைவளிக்கும் கடவுளை மட்டுமே எதிர்நோக்கி இருக்க வேண்டும்.
* உங்களிடம் இருக்கிற துணிவைக் கைவிடாதீர்கள். இதற்கு மிகுந்த கைமாறு எப்போதும் உண்டு.
* நம்பிக்கை இல்லாத தீய உள்ளம், வாழும் கடவுளை விட்டு விலகும். இத்தகைய தீய உள்ளம் உங்கள் எவருக்கும் இல்லாதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
* கடவுளுக்காக நம்பிக்கையுடன் காத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் உள்ளத்தில் வலிமையும் உறுதியும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
* ஒரு காலத்தில் இருளாக இருந்த நீங்கள் இப்போது கடவுளுடன் இணைந்து ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள். ஆகவே ஒளி பெற்ற மக்களாக வாழுங்கள்.
* அமைதிக்கு வழி வகுப்பவற்றை நாடுவதுடன், பிறருக்கு வளர்ச்சி தருபவற்றைச் செய்யவும் முயற்சிக்க வேண்டும்.
* உடன் பிறப்புகள் போன்று வாழ்க்கையில் எப்போதும் ஒருவருக்கொருவர் உளங்கனிந்த அன்பு காட்டுவதுடன், அனைவருக்கும் எப்போழுதும் நன்மை செய்யவே நாடுங்கள்.
- பைபிள்

Advertisement
பைபிள் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement