சேவை செய்வதே பாக்கியம்
ஜூன் 13,2011,
11:06  IST
எழுத்தின் அளவு:

* பெயருக்கு தொண்டு செய்தால் அந்தத் தொண்டையே அழுக்குப் பண்ணியதாகத்தான் அர்த்தம்.
* சிக்கனமாயிருப்பது கருமித்தனம் அல்ல. சொந்த விஷயத்தில் ஆடம்பரமாக இல்லாமல் கணக்காயிருப்பது சிக்கனம். சிக்கனம் செய்யும் பணம் தர்மம் செய்வதற்கு உதவும்.
* பழைய எளிய வாழ்க்கை முறைக்குத் திரும்ப அனைவரும் ஆசைப்பட வேண்டும். நிறைவு மனதில் தான் இருக்கிறது என்று உணர்ந்து, எளிமையாக இருக்க வேண்டும்.
* நம் தவறுகளைக் கழுவிக் கொள்ள ஒவ்வொரு நாளும் அம்பாளிடம் அழவேண்டிய நிலையில் தான் இருக்கிறோம், இந்த நிலையில் பிறருடைய தவறுகளை கண்டுபிடித்து கோபிப்பதில் நியாயம் இல்லை.
* ஒருவரிடம் எத்தனை தவறுகள் இருந்தாலும் அதனை பெரிதுபடுத்தாதே. சிறிய நல்ல விஷயம் இருந்தால் அதனை கொண்டாட வேண்டும்.
* மனிதனாகப் பிறந்தவனுக்கு அதிக பாக்கியங்கள் உள்ளது. அனைத்து பாக்கியங்களுக்கும் மேலான பாக்கியம் பிறருக்குச் சேவை செய்வதாகும்.

- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement