அனைத்தும் கடவுள்மயம்
ஜூலை 05,2011,
10:07  IST
எழுத்தின் அளவு:

* மண்ணும், காற்றும், சூரியனும், சந்திரனும் உன்னையும் என்னையும் சூழ்ந்து நிற்கும் உயிர்களும், நீயும் நானும் தெய்வமென்று வேதம் கூறுகிறது. இவை தான் தெய்வம். இதனைத்தவிர வேறு தெய்வமில்லை.
* பெண்கள் ஆண்களிடம் அன்புடன் இருக்க வேண்டுமானால் ஆண்கள் பெண்களிடம் அசையாத பக்தி செலுத்த வேண்டும். பக்தியே பக்தியை விளைவிக்கும்.
* உலகில் உள்ள அனைத்துவிதமான இன்பங்களும் நமக்கு தேவை. அவற்றை பெற தேவையான அறிவுத்திறனை நமக்கு தரும்படி தெய்வத்திடம் கேட்க வேண்டும்.
* உலகப்பொருள்களிடம் நாம் ஆசையை துறந்து விட்டால் அவை நமக்கு வசப்படுகின்றன, ஆசை உள்ளவரை அவற்றுக்கு நாம் வசப்படுகிறோம்.
* அனைத்தும் கடவுள் மயம் என்று உணர்ந்தவன் உலகத்தில் எதற்கும், எங்கும் பயப்பட மாட்டான்.
* தர்மத்தாலும், கருணையாலும் கிடைக்கும் வெற்றியே நிலையானதாகும், இதனை அறியாதவர்கள் உலக வரலாற்றை அறியாதவராகின்றனர்.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement