அனைவருக்கும் மேலானவர்
ஜூலை 12,2011,
10:07  IST
எழுத்தின் அளவு:

* உங்களுள் ஒருவருக்கொருவர் மட்டுமின்றி, அனைவருக்கும் எப்போதும் நன்மை செய்யவே முயற்சி செய்யுங்கள்.
* சகோதர அன்பைப் பற்றி உங்களுக்கு எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை, ஏனெனில் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்த கடவுளிடமிருந்து நீங்கள் கற்றுக் கொண்டவர்கள்.
* அனைவருக்கும் கடவுளும் தந்தையுமானவர் ஒருவரே. அவர் அனைவருக்கும் மேலானவர். அவர் அனைவர் மூலமாகவும் செயலாற்றுகிறவர். அனைவருக்குள்ளும் இருக்கிறவர்.
* ஒளியில் இருப்பதாகச் சொல்லிக் கொண்டு, தம் சகோதர சகோதரிகளை வெறுப்போர் இருளில் தான் இருக்கின்றனர். எனவே கடவுளிடம் அன்பு செலுத்துவோர் தம் சகோதர சகோதரிகளிடமும் அன்பு செலுத்த வேண்டும்.
* நீங்கள் ஒரே எண்ணமும், ஒரே அன்பும், ஒரே உள்ளமும் கொண்டவராய்த் திகழ்ந்து ஒரு மனத்தவராயிருந்து என் (இறைவன்) மகிழ்ச்சியை நிறைவாக்குங்கள்.
- பைபிள்

Advertisement
பைபிள் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement