மனிதனும் தெய்வ வடிவமே!
ஆகஸ்ட் 24,2011,
09:08  IST
எழுத்தின் அளவு:

* கடவுள் ஒவ்வொரு ஜீவனிலும் குடிகொண்டிருக்கிறார், இதைத்தவிர தனியாக வேறு ஒரு கடவுள் இல்லை, இந்த உண்மையை எவ்வளவோ தவங்களுக்குப் பிறகு நான் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன். மக்களுக்குச் சேவை செய்பவன் உண்மையில் கடவுளுக்குச் சேவை செய்பவனாகிறான்.
* பிறருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, உதவி புரிவதும், உலகிற்கு நன்மை செய்வதுமாகும். உலகிற்கு நன்மை செய்வதனால், உண்மையில் நமக்கு நாமே உதவி செய்து கொள்கிறோம். தீமையைச் செய்வதனால் நாம் நமக்கும் பிறருக்கும் தீமை செய்கிறோம்.
* சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து தங்கத்தாலான அரண்மனையில் வாழ்ந்த போதும் அறவே சுயநலம் இல்லாதவனாக இருந்தால், அவன் கடவுளிடமே இருக்கிறான் என்று பொருளாகும். சுயநலமற்ற தன்மையே கடவுள்.
* அலைகள் சிறிதாக இருந்தாலும் அவை கடலினின்றும் வேறுபட்டவை அல்ல, கடலின் ஒரு பகுதி ஆகும். அது போல நாமும் மனிதர்களாயினும் தெய்வ சொரூபங்களே.
- விவேகானந்தர்

Advertisement
விவேகானந்தர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement