உழைப்பதில் தான் சுகம்!
ஆகஸ்ட் 31,2011,
09:08  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தன்னைத்தான் அடக்குதல், பிறர் துன்பம் தீர்த்தல், மற்றவர் நலன் விரும்புதல், கடவுளை வணங்குதல் ஆகிய நான்கு கடமைகளும் மனிதனுக்கு அவசியமானவை. நலிந்த ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்தலே மிகவும்
முக்கியமானது.
* சுகமாக வாழ்பவனைக் கண்டு பொறாமைப்படாமல் அவனிடம் நட்போடு பழகுங்கள். நம்மால் முடியாத ஏதோ ஒன்றை செய்ய முடிந்ததால் தான் ஒருவன் வெற்றி பெறுகிறான் என்ற உண்மையை உணர்ந்தால் எவ்விதமான காழ்ப்புணர்வும் உள்ளத்தில் தோன்றாது.
* சுயநலத்தை மறந்துவிடுங்கள். தெய்வத்தை முழுமையாக நம்புங்கள். உண்மையைப் பேசுங்கள். நியாயத்தை எப்போதும் செய்யுங்கள். எல்லா இன்பங்களும் உங்களை வந்து சேரும்.
* எப்போதும் பாடுபட்டு உழைக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். உழைப்பிலே சுகமிருக்கிறது. வறுமை, நோய், இயலாமை ஆகிய தீமை எல்லாம் உழைப்பைக் கண்டு ஓடிவிடும்.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement