சுயபுத்தியுடன் நடந்து கொள்!
நவம்பர் 07,2011,
10:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* துணிவே தாய். அதிலிருந்து தான் கல்வி முதலிய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து நன்மைகளும் பிறக்கின்றன.
* அனைத்து மனிதர்களுக்கும் மனவலிமையுடன் இறைவன் அருள்பாலிக்கிறான். அவனை வணங்கினால் எண்ணியது அனைத்தும் நடக்கும்.
* முயற்சியின் துவக்கத்தில் பலர் உதவுவதில்லை. நம்பிக்கையை கைவிடாமல் இருந்தால், காலப்போக்கில் வெளியுதவிகள் தாமே வரும், ஆரம்பத்தில் நமக்கு நாமே துணை.
* தெய்வத்திடம் உண்மையுடன் பிரார்த்திக்க வேண்டும்.
* செல்வம் தேடுவது நியாயமாக இருந்தாலும், அவரவர் தகுதிக்கேற்ற வழிகளில் செல்வம் தேட வேண்டும்.
* தன்னைத்தானே திருத்திக் கொள்ளாதவன் பிறரைத் திருத்துவதற்கு அருகதை இல்லாதவன்.
* விளக்கிருந்தாலும் கண் வேண்டும். நான்கு பேர் துணையிருந்தாலும் தனக்கென சுயபுத்தி வேண்டும். குறிப்பாக, பெண்கள் சுயபுத்தியுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement