மனம் விட்டுப் பேசுங்கள்
பிப்ரவரி 29,2012,
13:02  IST
எழுத்தின் அளவு:

* சத்தியத்தின் சொரூபமாக இருப்பவன் கடவுள். அவனது பாதங்களைப் சரணடைந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் இன்பமே.
* பக்தர்கள் தம் இதயச் சிமிழில் பக்தி என்ற கம்பியை பூட்டிக் கொண்டு, சிரத்தை என்ற சுவிட்சைத் தட்டினால், அருவமான கடவுள் திவ்ய மங்கல ஜோதியாகத் தரிசனம் தருவார்.
* சாந்தம் நிறைந்தவனோடு தொடர்பு கொண்டால் நமக்குள்ளும் சாந்தமாகிய அருட்பண்பு வளரத் துவங்கிவிடும்.
* உண்மையாக இருக்கும் இறைவனின் மனோபாவத்துக்கு தக்கபடி, அன்போடு நமக்குப் பிரியமான எந்த வடிவத்திலும் வழிபாடு செய்யலாம்.
* நம்மிடம் உள்ள ஆசை என்னும் விஷமத்தை நீக்கவே, இறைவன் நம் விருப்பங்களை நிறைவேற்றாமல் கட்டிப்போடுகிறான்.
* கஷ்டங்களை உங்கள் மனதில் போட்டு வருத்திக் கொள்ளாதீர்கள், இறைவனிடம் மனம் விட்டு வெளிப்படையாகச் சொன்னால் தான் நிம்மதி பிறக்கும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement