அனைவர் மீதும் அன்பு
மார்ச் 15,2012,
08:03  IST
எழுத்தின் அளவு:

* படைப்புகள் அனைத்தும் இறைவனின் குடும்பமாகும். படைப்புகளுக்கு நன்மை புரிபவரே இறை நேசத்திற்கு உரியவராவர்.
* மண்ணிலுள்ள மனிதர்களை நீங்கள் நேசித்தால் விண்ணிலுள்ள இறைவன் உங்களை நேசிப்பான்.
* அன்பு என்பது உங்கள் உறவினர்கள் மீது மட்டும் செலுத்தப்படுவதல்ல. அன்பு அனைவர் மீதும் செலுத்தப்படுவதாகும்.
* உங்களுக்கு விரும்புவதையே பிறருக்கும் விரும்பாதவரையில், நீங்கள் உண்மையுள்ள இறை நம்பிக்கையாளர் ஆக முடியாது.
* தனிமனிதனின் உரிமைகளைப் பறிக்கக்கூடாது. சமுதாயத்தின் தேவைகளைப் புறக்கணிக்கக் கூடாது. இவ்விரண்டிற்குமிடையில் இணக்கமும் நடுநிலையும் வேண்டும்.
* எந்த ஒரு சமூகமும் தன் பண்புகளை மாற்றிக் கொள்ளாத வரை, உண்மையில் இறைவனும் அச்சமூகத்தின் நிலையை மாற்றுவதில்லை.
-வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் நூலில் இருந்து

Advertisement
குரான் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement