நல்லதை மட்டும் பேசுங்கள்
மார்ச் 20,2012,
15:03  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தவறு செய்பவர்களை மன்னித்துவிட வேண்டும்; பொறுத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும். இறைவன் உங்களை மன்னிக்க வேண்டுமென விரும்பவது இல்லையா என்ன?
* எப்போதும் குறை கூறிக் கொண்டே இருப்பவனும், சபிப்பவனும், ஆபாசமாகவும் அற்பமாகவும் பேசுபவனும் இறை நம்பிக்கையாளன் அல்லன்.
* இறைவன் எந்த மனிதரையும் அவரது சக்திக்கு அதிகமாக சிரமப்படுத்துவதில்லை. சிரமத்திற்குப் பின்னர் இலகுவை இறைவன் உண்டாக்குவான். உண்மையில் சிரமத்துடன் இலகுவும் இருக்கிறது
* எவர் இறைவனையும் மறுமையையும் ஏற்றுக் கொள்கிறாரோ, அவர் நல்லவற்றைக் கூறவும்; அல்லது மவுனமாக இருக்கவும்.
* திண்ணமாக மென்மை எதில் உள்ளதோ அது அதனை அழகுபடுத்துகிறது. எதிலிருந்து அது அப்புறப்படுத்த படுகிறதோ அது அதனை கோரப்படுத்துகிறது.
* எந்தப் பொருளில் மானக்கேடான தன்மை பொதிந்துள்ளதோ அது அதனைப் பாழ்படுத்தி விடுகிறது. எந்தப் பொருளில் நாணம் உள்ளதோ அது அதனை ஒளிரச் செய்கிறது.
- வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் நூலில் இருந்து

Advertisement
குரான் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement