வெற்றி பெற விடாமுயற்சி
மார்ச் 20,2012,
15:03  IST
எழுத்தின் அளவு:

* எந்தச் செயலிலும் ஊக்கத்துடன் ஈடுபட்டால், அந்த வேலைக்கு எப்படியாவது ஒரு முடிவை இறைவன் காண்பிப்பார்.
* இறைவனை நம்பு, உண்மை பேசு, நியாயத்தை எப்போதும் செய், அனைத்து இன்பங்களையும் பெறுவாய்.
* இறைவனுக்கு உள்ளத்தை அர்ப்பணிப்பது யாகம். யாகத்தை நடத்துபவருக்கு தெய்வ வலிமை, செல்வம், ஆயுள், புகழ் அனைத்து நன்மையையும் இறைவன் அளிப்பார்.
* அதர்மத்தை தர்மத்தாலும், தீமையை நன்மையாலும் வெல்ல வேண்டும். தர்மத்தாலும் கருணையாலும் கிடைக்கும் வெற்றியே நிலையானது.
* நம்பிக்கையை நெஞ்சில் நிறுத்திக் கொண்டால் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். நம்பிக்கை உண்டானால் வெற்றியுண்டு, நம்பிக்கையின் முக்கிய லட்சணம் விடாமுயற்சி. இதை வாழ்வின் தாரக மந்திரமாக்குங்கள்.
* பக்தி பக்குவம் அடைந்த பிறகு, இறைவனிடம் கேட்ட வரம் உடனே கிடைக்கும். அவ்வாறு பக்குவமடைய பக்தி மார்க்கத்தில் மனதை தீவிரமாக ஈடுபடுத்த வேண்டும்.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement