இனிய ஆரஞ்சு சுளை வேண்டுமா
மார்ச் 25,2012,
10:03  IST
எழுத்தின் அளவு:

* ஆடிப்பாடுவதற்காக மனிதன் பூமிக்கு வரவில்லை. அன்பை பயிற்சி செய்து, இறைவனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே வந்திருக்கிறான்.
* நெஞ்சில் பயமற்ற முயற்சி இருக்கட்டும். செயலில் உண்மை துலங்கட்டும். இவர்களுக்கு இறையருள் காத்திருக்கிறது.
* மனம் என்ற வயலில், "அமைதி' என்ற விளைச்சலைப் பெற வேண்டுமானால், தற்பெருமை, பொறாமை ஆகிய களைகளுக்கு இடம் தரக்கூடாது.
* தன்னை உணர்ந்தவனே, இறையருளைப் பெறும் தகுதி பெற்றவன். புறவுலக நிகழ்ச்சிகளால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
* துன்பம் இல்லாமல் இன்பத்தைப் பெற முடியாது. துன்பத்தைக் கடந்தால் இன்பம் என்னும் இனிய ஆரஞ்சு சுளை கிடைக்கும்.
* சத்தியம், நம் உயிரையும் உள்ளத்தையும் வளர்க்கும் பசும்பாலைப் போல புனிதமானது. பொய்யோ, உயிரையும், உணர்வையும் கெடுக்கும் மதுவைப்போல தீங்கானது.
-சாய்பாபா

Advertisement
சத்யசாய் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement