எல்லாம் ஆண்டவன் சித்தம்
ஜனவரி 15,2009,
10:57  IST
எழுத்தின் அளவு:

* நாம் ஒவ்வொருவரும் இரண்டு செயல்களை அவசியம் மறந்து விட வேண்டும். ஒன்று நாம் பிறருக்குச் செய்த உதவி; மற்றொன்று பிறர் நமக்குச் செய்த தீங்கு. இதனால், நமக்கும், நம்மைச் சார்ந்த சமுதாயத்திற்கும் நன்மை செய்தவர்கள் ஆகிறோம்.
* இயற்கை நமக்குப் புகட்டும் பாடம் நாம் பிறருக்காக வாழ வேண்டும் என்பதே. நம் வாழ்வின் ஒட்டு மொத்த பயனே நாம் மற்றவர்களுக்கு எப்படி பயனுள்ளவர்களாக வாழ்கிறோம் என்பதில் தான் அடங்கி இருக்கிறது.
* கடவுளைச் சரணாகதி அடைந்தவர்கள் செய்கின்ற செயல்களை கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு, பலனைப் பற்றி எதிர்பார்த்தல் கூடாது. எல்லாம் ஆண்டவன் சித்தப்படி நடக்கும் என்ற உறுதியோடு இருக்க வேண்டும்.
* ஒரு மனிதனை உருவாக்குவது அவனுடைய மனம் தான். மனம் ஒரு லென்ஸ். உடல் என்பது அந்த லென்சைத் தாங்கி நிற்கும் கேமரா போலத்தான். கேமரா கொண்டு நல்ல படங்களை எடுக்கவே முயற்சிக்க வேண்டும்.
* நம் உடம்பே இறைவன் இருக்கும் கோவில். மனத்தூய்மையும், சுயகட்டுப்பாடும் கொண்டவன் உள்ளத்தில் இறைவன் விருப்பத்துடன் கோவில் கொள்கிறான்.

Advertisement
சத்யசாய் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement