கருணைக் கணபதியே வருக!
மே 28,2012,
15:05  IST
எழுத்தின் அளவு:

* கற்பகக்கடவுளே! கருணைக் கணபதியே! இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்பவனே! வேண்டும் வரம் அருள்பவனே! செய்யும் தொழில் யாவும் சிறப்புடன் திகழ்ந்திடச் செய்திடுவாய்.
* தாமரை ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஆனைமுகத்தானே! உன் திருவடியையே சரணம் என்று அடைக்கலம் அடைந்து விட்டேன்.
* வாழ்வில் பல குற்றங்குறைகளைச் செய்துவிட்டு உன் திருவடியை இப்போது நாடி வந்திருக்கிறேன். என் பிழைகளைப் பொறுத்துக் காத்தருள வேண்டும்.
* சந்திரனைச் சூடியிருக்கும் ஈசன்மகனே! உன்னைப் பணிந்தவர்க்கு அச்சம் நீங்கி மனதில் தைரியம் உருவாகும்.
* மனதில் தோன்றும் சலனங்களைப் போக்கி எப்போதும் மவுனத்தில் நிலைக்கச் செய்திடுவாய். உன் காலைப் பிடிக்கிறேன். கருணை புரிவாயாக.
* விநாயகனே! மற்றவர் துன்பம் போக்குதல், பிறர் நலனுக்கு வழிகாட்டுதல் ஆகிய கடமைகளைச் செய்ய துணை நிற்க வேண்டும்.
* வேதம் போற்றும் விமலனே! உலகில் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ வழிகாட்டவேண்டும்.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement