எங்கும் மகிழ்ச்சி பரவட்டும்!
மே 31,2012,
11:05  IST
எழுத்தின் அளவு:

* எப்படியாவது அடைய வேண்டும் என்று ஆசை அதிகரிக்கும்போது தர்ம நியாய உணர்வைப் புறக்கணித்து விடுகிறோம்.
* நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் நம் விருப்பு, வெறுப்பையே பிரதிபலிக்கிறது. இதனால் தான் மேலும் மேலும் பாவம் நம்மை வந்து சேருகிறது.
* எதில் ஈடுபட்டாலும் அதில் நிதானத்தோடு செயல்பட்டால் மனதில் அமைதி நிலைக்கும்.
* குழந்தைகளுக்கு கல்வி என்ற மருந்தை விட அடக்கம் என்ற பத்தியம் முக்கியம்.
* மனிதனிடம் ஒழுக்கம் நிலைபெற்றுவிட்டால், ஒவ்வொரு செயலிலும் நேர்த்தியும் அழகும் மிளிரத் தொடங்கிவிடும்.
* மனமும், உடலும் எப்போதும் ஒன்று சேர்ந்து இயங்க வேண்டும். அப்போது தான் ஒருவன் வாழ்வில் முன்னேற்றம் பெற முடியும்.
* துன்பம் யாருக்கு ஏற்பட்டாலும் வலிந்து சென்று நம்மால் ஆன உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும்.
* நாம் எங்கே போனாலும் மகிழ்ச்சியை பரவச் செய்ய வேண்டும். மனதில் மகிழ்ச்சி இருந்தால் அது முகத்தையும் பிரகாசிக்கச் செய்யும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement