நன்றி மறப்பது நன்றன்று!
ஜூலை 15,2012,
10:07  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தக்க சமயத்தில் செய்த உதவி சிறிதாக இருந்தாலும், பயன் கருதாமல் செய்யும்போது அதன் மதிப்பு இந்த உலகத்தை விட பெரியது.
* நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி நல்ல முறையில் வாழ்பவன் கடவுள் நிலையில் வைத்து வணங்கப்படுவான்.
* அன்பை யாராலும் மறைக்க முடியாது. வேண்டியவர்களின் துன்பத்தைக் கண்டவுடன், அது தானாக வெளிப்பட்டு விடும்.
* சொல்வது யாருக்கும் எளிதான விஷயம். சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றுவது அரிதானது.
* ஒருவர் செய்த உதவியை மறப்பது நல்லதல்ல. ஆனால், அவர் செய்த தீமையை உடனே மறந்து விட வேண்டும்.
* நமக்கு அழிவு வராமல் காக்கும் கருவி அறிவு. பகைவர்களிடம் இருந்து காக்கும் அரணாக அது விளங்கும்.
* பொறாமை, ஆசை, கோபம், கடுஞ்சொல் ஆகிய தீயபண்புகள் நம்மைச் சேராதபடி வாழ்வு நடத்த வேண்டும்.
- திருவள்ளுவர்

Advertisement
திருவள்ளுவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement