உனக்கும் மேலே உள்ளவர் கோடி
ஜூலை 23,2012,
13:07  IST
எழுத்தின் அளவு:

* மனிதனின் மனம் இயற்கையாகவே தன்னைப் பற்றி உயர்வாகக் கருதும் இயல்புடையது. அதனால் அவன் தன் தீய தன்மைகளை மறைத்து விடுகிறான். கடவுளின் முன்னால் தன்னை புழுவுக்கும் கீழாக தாழ்த்திக் கொள்பவனே அவரது அன்புக்கு பாத்திரமாகிறான்.
* ""ஒன்றையும் வாதினாலாவது(வாதிடுதல்), வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல், மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரையொருவர் மேன்மையுள்ளவர்களாக எண்ணக் கடவீர்கள்,'' என்கிறது பைபிள்.
* தன்னை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு, "அவனை விட நான் சிறந்தவன்' என்று வாதம் செய்யக்கூடாது. அவனை விட நான் இன்னும் கீழ்நிலையிலேயே இருக்கிறேன் என நினைக்க வேண்டும்.
* ""கடவுளுடைய பிள்ளைகளான நல்லவர்கள் இரக்கத்தையும், தயவையும், சாந்தத்தையும், நீடிய பொறுமையையும் தரித்துக் கொண்டு, ஒருவரையொருவர் தாங்கி, மன்னித்து நடக்கும்போது மெய்பக்தியின் வல்லமையையும் வசீகரத்தையும் விளக்கப்பண்ணுகிறார்கள்,'' என்ற வசனத்தை நினைவில் வையுங்கள்.
- பைபிள்

Advertisement
பைபிள் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement