அன்பில் இத்தனை வகையா!
ஆகஸ்ட் 05,2012,
10:08  IST
எழுத்தின் அளவு:

* அன்பு யாரைக் குறித்து வைக்கப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து வேறுவேறு பெயர்கள் உண்டு. சமவயதினரிடம் வைக்கும் அன்புக்கு "சிநேகிதம்'.
* பெரியவர்களிடம் வைக்கிற அன்பு "மரியாதை'. குழந்தையிடம் வைக்கும் அன்பு "வாத்ஸல்யம்'. நாயகன், நாயகி இருவரும் அன்பு கொள்வது "சிருங்காரம்'. நம் மாதிரி சாதாரணப்பட்டவர்கள் நம்மைவிட கஷ்டப்படுகிறவர்களிடம் வைக்கிற அன்புக்குப் "பரிவு' என்று பெயர்.
* நம்மைவிட மகாபெரியவர்கள் நம்மிடம் வைக்கும்போது "அருள்', "கிருபை' என்றெல்லாம் பேர் எடுக்கிறது. வெறுமனே பரிவாக, ஒரு ஆறுதல் தருவதாக மட்டுமின்றி, கஷ்டநிலையைப் போக்கடிக்கும் சக்தி மகான்களின் அருளுக்கு இருக்கிறது.
* ஈஸ்வரன் நம்மிடம் வைக்கும் பரிவான அன்பே மேலானது. இந்த பரமகருணைக்கு "அநுக்ரஹம்' என்று பேர் சொல்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனிடம் நாம் வைக்கிற உசந்த அன்பு தான் பக்தி ஆகும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement