குழந்தை மனதுடன் இருங்கள்
ஆகஸ்ட் 10,2012,
09:08  IST
எழுத்தின் அளவு:

* நாம் இந்த உலகத்தை விட்டுப் போவதற்குள், "என்னிடம் பாவமூட்டை இல்லை' என்று சொல்லும்படி செய்து கொண்டு விட வேண்டும். அந்த நிலையை அடைந்துவிட்டால் எப்போதும் ஆனந்தமாக இருக்கலாம்.
* நம் துக்கங்களை எல்லாம் ஞானம் என்னும் தண்ணீரில் அமுக்கிவிட வேண்டும். அப்போது தண்ணீருக்குள் மூழ்கிய குடம்போல மனம் லேசாகி விடும்.
* எமன் ஒரு நொடிப்பொழுதைக் கூட வீணாக்குவதுஇல்லை. தினமும் நம்மை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான். எப்போது நம்மைப் பிடித்துக் கொள்வான் என்று தெரியாது. கோவிந்தனின் காலைக் கட்டிக் கொண்டால் என்றும் பயமில்லை.
* குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று தான். குழந்தைகளிடம் காமகுரோத சிந்தனைகள் உண்டாவது இல்லை. "குழந்தையாக இரு' என்ற உபநிடதம் நமக்கு உபதேசிக்கிறது.
* துன்பத்தை மற்றவர்களிடம் எல்லாம் சொல்லிப் பயனில்லை. அவர்கள், அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்களோ தெரியாது. கடவுளிடம் சொல்லி முறையிட்டால் நிச்சயம் அது தீர்ந்து விடும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement