சேரும் இடம் ஒன்றுதான்!
ஆகஸ்ட் 22,2012,
09:08  IST
எழுத்தின் அளவு:

* ஆழ்வார்கள் விஷ்ணுவை பரம்பொருளாக பாடி வைத்தார்கள். நாயன்மார்கள் சிவபரமாகப் பாடினார்கள்.
* வேதம் சகல தெய்வங்களையும் ஒரே மாதிரி ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்கிறது. உபநிஷதத்தில் தெய்வம் பற்றி அதிகம் பேச்சில்லாமல், எல்லாம் ஆத்ம தத்துவமாக சொல்லியிருக்கிறது.
* திருவள்ளுவரை எடுத்துக் கொண்டால் அவர் தெய்வம், தத்துவம் இவைகளைப் பற்றி சொல்லியிருந்தாலும் அதை விட ரொம்ப அதிகமாக தர்மம், நன்னெறி இவற்றையே சொல்கிறார். "இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றைச் சொன்னால் எதை எடுத்துக் கொள்வது?' என்று கேட்டால், எதை எடுத்துக் கொண்டாலும் தப்பில்லை.
* நாம் எடுத்துக் கொண்டதை நடுவில் விடாமல், அதையே நம்பிக்கையோடு பிடித்துக் கொண்டே இருந்தால், முடிவில் எது பரமார்த்த சத்தியமோ அதை அடைந்து விடுவோம். ஆரம்பத்தில் இவை வேறு வேறு வழிகளாகத் தோன்றினாலும், முடிவில் எல்லாம் கொண்டு சேர்க்கிற இடம் ஒன்று தான்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement