நமக்கு நாமே நண்பன்!
மே 24,2009,
18:20  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தன்னைத் தானே வென்றவன் தனக்குத் தானே நண்பன் ஆகிறான். தன்னைத் தானே ஆளாதவன் தனக்குத் தானே பகைவனும் ஆவான். இதனால் நமக்கான நண்பரோ, பகைவரோ வெளியுலகில் இல்லை. நாமே நமக்கு நண்பனாகவும் பகைவனாகவும் இருக்கிறோம்.
* நெஞ்சில் தைரியமும், யாருக்கும் அஞ்சாத துணிவும் வேண்டும். எது நடந்தாலும் நம்மை பிறர் தாழ்வாகக் கருதவோ, கீழ்த் தரமாக நடத்தவோ நாம் இடம் தருதல் கூடாது.

* தியானத்தின் சக்தியை எளிதாக நினைக்க வேண்டாம். இதனால், மனிதன் எண்ணியபடியே விரும்பிய நலன் களை அடையமுடியும்.


* தன்னைக் காட்டிலும் ஒரு விஷயத்தில் அறியாதவனாய் ஒருவன் இருக்கிறான் என்றால் அது இந்த நிமிஷம் வரை மட்டுமே. எப்போதுமே அறியாதவனாய் ஒருவன் இருப்பான் என்று எதிர்பார்ப்பது மூடத்தனம்.


* ஒருவன் தன்னைத் தானே ஆள வேண்டும். தன்னைத் தானே அறிய முயலவேண்டும். தன்னைத் தானே காக்க வேண்டும். தன்னைத் தானே உயர்த்தவும் வேண்டும். ஆக நமக்கான செயல்களை நாம் மட்டுமே செய்து கொள்ள வேண்டும்.

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement