பயத்தை வெல்லுங்கள்!
நவம்பர் 11,2012,
10:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* புராணங்களைக் கேட்டுப் பயனடையுங்கள். அதையே வேதங்களாக மதித்து மடமை பேசி விலங்குகள் போல நடந்து கொள்ளாதீர்கள்.
* அன்பால் கடவுளுக்குச் செய்யப்படுவது மட்டுமல்ல. மனதைத் தீய நெறியில் செல்லவிடாமல் தடுத்து, நன்னெறியில் செலுத்தி உயர்நிலைக்கு இட்டுச் செல்வது பூஜை.
* மனிதன் பாவத்தை விட்டுவிட்டால் அமரத்தன்மை பெற்று வாழலாம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று கிறிஸ்தவ வேதம் சொல்கிறது. பாவத்தைப் போக்கி மனிதர்கள் மரணத்தை வெல்ல வேண்டும்.
*பயத்தை வென்றால், மற்ற அனைத்துப் பாவங்களையும் வெல்லுதல் எளிதாகும். மற்ற பாவங்களைக் கொன்றுவிட்டால் பயம் நீங்கி விடும்.
* தனக்கோ, பிறருக்கோ துன்பம் விளைவிக்கும் செயல் அனைத்தும் பாவம். இன்பம் விளைவிக்கும் செயல் அனைத்தும் புண்ணியம்.
* ஏதாவது ஒரு பாவத்தை வெல்லும் முயற்சியில் ஒரு மனிதன் கஷ்டப்பட்டு தேறிவிட்டால், பிறகு மற்ற பாவங்களை வெல்வதில் சிரமம் இருக்காது.
- பாரதியார்

Advertisement
பாரதியார் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement