நேர்மை உன்னைக் காப்பாற்றும்
நவம்பர் 30,2012,
17:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* என் அகத்தைச் சுத்தமாக்கினேன். என் தீவினையிலிருந்து தூய்மையானேன் என்று எவன் தான் சொல்ல முடியும்!
* அகத்தூய்மையுடையோருக்கு எல்லாமே தூய்மை.
* அகத்தூய்மையை விரும்புபவனை, அவனுடைய உதடுகளின் நளினத்திற்காக அரசனும் அவனுடைய தோழனாவான்.
* அழிவுக்கு முன்னால் அகந்தை. விழுவதற்கு முன்னால் தற்செருக்கு. அகங்காரம் வரும்போது அதற்குப் பின்னே அவமானமும் வந்து சேரும்.
* அக்கிரமக்காரர் எதிர்பார்ப்பது அழிந்தே போகும். நேர்மையானவனோ இடுக்கண்ணிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவான்.
* நாக்கு ஒரு சிறிய அங்கமாயிருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களையும் பிரமாதப்படுத்தும். ஒரு சிறு நெருப்புப் பொறி பெரிதாகக் கிளறி விடுவதைப் பார்.
* தன்னிலே அசுத்தம் என்று எதுவுமேயில்லை. ஆனால், எதையும் அசுத்தம் என்று மதிப்பவனுக்குத்தான் அது அசுத்தமாயிருக்கிறது.
- பைபிள் பொன்மொழிகள்

Advertisement
பைபிள் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement