சிக்கனமாக இருப்போமே!
டிசம்பர் 11,2012,
16:12  IST
எழுத்தின் அளவு:

* விஞ்ஞானத்தால் வளர்ச்சி ஒருபுறம் இருந்தாலும் மற்றொரு பக்கத்தில் ஆபத்தும் வளர்ந்து கொண்டே போகிறது. மக்கள் மனதில் பக்தியும், நேர்மையும் வளர்ந்தால் தான் இந்த ஆபத்து மறையும்.
* செய்யும் செயலை பற்றின்றிச் செய்தால் ஒழுக்கம் வளரும். உள்ளமும் தூய்மை பெறும். பற்றின்றிச் செய்ய பகவானின் பாதங்களைப் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.
* எவ்வளவு குறைவாகச் செலவழிக்க முடியுமோ, அந்த அளவு சிக்கனம், எளிமையைப் பின்பற்ற வேண்டும். அதில் மிச்சப்படும் பணத்தை தர்மத்திற்காகச் செலவழிக்க வேண்டும்.
* மக்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்தில் இருந்தே அவர்களை முன்னுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டியது தான் தலைவர்களின் கடமை.
* வாழ்வில் ஒழுக்கம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதன் பின் நாம் ஈடுபடும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அந்த ஒழுக்கத்தின் அழகைக் காண முடியும்.
- காஞ்சிப்பெரியவர்

Advertisement
காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement