உயர்வுதாழ்வு வேண்டாமே!
டிசம்பர் 19,2012,
10:12  IST
எழுத்தின் அளவு:

* அறிவுள்ள எதிரியை விட அறிவில்லாத நண்பர்களின் நட்பு ஆபத்தை விளைவிக்கும்.
* பகையை பகையால் தணிக்க முடியாது. அன்பின் மூலமாகத் தான் பகையுணர்வு நீங்கும்.
* பேராசை கொண்ட மனிதனின் மனதில் பயமும், வேதனையும் எப்போதும் குடிகொண்டிருக்கும்.
* பயனில்லாத ஆயிரம் வார்த்தைகளைப் பேசுவதைக் காட்டிலும் பொருள் பொதிந்த ஒரு வார்த்தை மேலானது.
* உலக வாழ்வின் நோக்கம் பிறருக்கு உதவி புரிவதேஆகும்.
* உண்மையின் ஒளியானது, கார்மேகத்தில் இருந்து விடுபட்ட சந்திரன் போல உலகெங்கும் பிரகாசிக்கும்.
* எண்ணத்தால் கூட பிறருக்குத் தீங்கு நினைப்பது கூடாது. எப்போதும் மற்றவர்க்கு நன்மை அளிக்கும் விஷயங்களைப் பற்றிச் சிந்தனை செய்யுங்கள்.
* அனைவரின் உடலிலும் ஒரே ரத்தம் தான் ஓடுகிறது. பிறப்பால் யாரிடமும் உயர்வு தாழ்வு பாராட்டக் கூடாது.
- புத்தர்

Advertisement
புத்தர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement